TFG dirigits o presentats per membres del grup

Els TFG d’accés públic es poden consultar a la biblioteca ‘Llengua i Literatura Catalanes’ del Repositori Institucional de la UIB, cercant pel nom de l’autor/a.

 • Aina Fullana (2019).  Del cinema a la literatura: anàlisi d’El dia que va morir Marilyn i Tarda, sessió contínua, 3.45 Tutora: Mercè Picornell.
 • Francesca Munar, La dimensió identitària en la narrativa de Marta Rojals: alteritat, descomposició i apoderament dels personatges femenins (2019). Tutora: Margalida Pons.
 • Fàtima Vera, Constants temàtiques en la narrativa de Llucia Ramis (2019). Tutora: Margalida Pons.
 • Catalina Maria Bonet, De la literatura de viatges a Josep Maria Espinàs: anàlisi de l’obra A peu per Mallorca sense veure el mar (2018). Tutor: Jesús Revelles.
 • Laura Coll, La veu dels lletraferits 2.0. Anàlisi de la construcció del discurs crític dels blogs literaris (2018). Tutora: Mercè Picornell.
 • Maria Palmer, El cos de la dona des de la dona: visions de creadores contemporànies en els àmbits de la poesia i de la plàstica (2018). Tutora: Margalida Pons.
 • Margalida Ramis, La intertextualitat en el teatre de Josep Ramon Cerdà. Estudi dels casos Víctor i el monstre, Hamlet Party i Imitació del foc (2018). Tutora: Margalida Pons.
 • Aina Ramon, Les formes de l’ècfrasi. Una proposta de classificació a partir de la poesia de Josep Palau i Fabre, Narcís Comadira i Vinyet Panyella (2018). Tutora: Mercè Picornell.
 • Rosari Maria Amorós, “La volies cantar d’una manera humil”. La quotidianitat en la poesia de Vicent Andrés Estellés (2017). Tutor: Pere Rosselló Bover.
 • Sílvia Campins, “Mai de mai, bandera blanca”. Un recorregut per la poesia d’Antonina Canyelles (2017). Tutora: Margalida Pons.
 • Catalina Coll,  Les passions ocultes: l’epistolari Porcel-Villalonga (2017). Tutor: Jesús Revelles.
 • Margalida Llompart Cifre, Textos i imatges d’una guerra. Proposta d’anàlisi de tres àlbums il·lustrats sobre la guerra civil (2017). Tutora: Mercè Picornell.
 • Tomeu López Coll, El «pacte autobiogràfic» en els retrats literaris d’autors catalans de Josep M. Castellet (2017). Tutor: Pere Rosselló Bover.
 • Josep Mir Miquel, La figura de la dona a la narrativa d’Antònia Vicens (1968-1987) (2017). Tutor: Pere Rosselló Bover.
 • Catalina Quetglas, Dues poetes entorn d’un jo poètic: estudi de la figuració pragmàtica en l’obra Blanca Llum Vidal i Laia Martinez (2017). Tutora: Mercè Picornell.
 • Maria del Mar Fernández Rian, Novel·la i feminisme. Els personatges de la trilogia Ramona, adéu, El temps de les cireres i L’hora violeta, de Montserrat Roig (2016). Tutor: Pere Rosselló Bover.
 • Maria Francisca Marimon, Les editorials independents de la Mallorca actual (2016). Tutora: Margalida Pons.
 • Marina Vanrell, Maria Antònia Oliver i la novel·la negra (2016). Tutor: Pere Rosselló Bover.
 • Victòria Vicens, Els clubs de lectura a les illes Balears (2016). Tutora: Mercè Picornell.
 • Marina Bennàssar,  Realitat i ficció en els personatges de Llorenç Villalonga de les novel·les Les Fures, El misantrop i Un estiu a Mallorca. (2015). Tutor: Pere Rosselló Bover.
 • August Darder, Anàlisi de la ironia en les novel·les inacabades de Pere Calders: el lloc que ocupen en el conjunt novel·lístic caldersià  (2015). Tutor: Pere Rosselló Bover.
 • Maria Francisca Servera, Les novel·les de Gabriel Janer Manila sobre personatges històrics (2015). Tutor: Pere Rosselló Bover.
 • Lídia Bosch, Edició i estudi d’un poemari inèdit de Miquel Àngel Riera: Bolles de fang (2014). Tutor: Pere Rosselló Bover.
 • Francisca Castell (LiCETC), El concepte de poesia en l’obra de Miquel Martí i Pol (2014). Tutor: Pere Rosselló Bover.
 • Llucia Màrquez, Damià Huguet: poesia filmada (2014). Tutor: Joan Mas i Vives.
 • Maria Antònia Moyà, Des d’una literatura subversiva i intertextual a la crònica de la quotidianitat: la narrativa breu de Biel Mesquida (2014). Tutor: Pere Rosselló Bover.
 • Manel Mula (LiCETC), La inestabilitat dels nivells culturals: mecanismes de relació entre la cultura pop, el folklore i el patrimoni (2014). Tutors: Nicolau Dols i Jaume Guiscafrè.
 • Llucia Serra (LiCETC), El cànon literari català: estat de la qüestió i particularitats (2014). Tutora: Margalida Pons.
 • Maria Antònia Far, Estratègies narratives i condició de la dona en la narrativa breu inicial d’Antònia Vicens, Montserrat Roig i Maria Antònia Oliver (2013). Tutora: Mercè Picornell.
 • Elisabet Gayà, Poetes per-versos: la performativitat en la poesia catalana contemporània (2013). Tutora: Margalida Pons.
 • Maria Ruiz Salom, Una aproximació sistèmica a tres plataformes de difusió de poesia a Mallorca (1974-1990) (2013). Tutora: Mercè Picornell.
 • Irene Zurrón (LiCETC),  El realisme màgic en La dona dels meus somnis i Cròniques de la veritat oculta. Estudi comparatiu (2013). Tutor: Pere Rosselló Bover.