El grup Literatura contemporània: estudis teòrics i comparatius (LiCETC), vinculat al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears, neix amb l’objectiu d’estudiar textos literaris des d’una perspectiva teòrica i comparatista. Parteix de l’estudi del sistema literari català, però s’interessa també pels contactes interliteraris, per la interculturalitat i per la traducció. L’equip de recerca és integrat per investigadors de les àrees de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, Literatura Catalana, Filologia Gallega i Portuguesa i Filologia Francesa.

Les línies de recerca de LiCETC són:

  1. La producció literària experimental, amb atenció a la interacció entre disciplines artístiques en la literatura contemporània.
  2. La difusió i l’aplicació de les tendències més recents en teoria de la literatura i literatura comparada.
  3. L’aplicació de les teories afectives als estudis literaris i culturals.
  4. La innovació docent al voltant de la competència literària i els hàbits de consum cultural dels estudiants.

Al voltant d’aquestes línies, LiCETC ha desenvolupat diferents projectes d’investigació (I+D del pla estatal) sobre narrativa i poesia d’experimentació, sobre el camp literari català i sobre els nous subjectes de la creació catalana contemporània. En aquests camps, hem organitzat diversos congressos, seminaris, cicles de conferències i activitats de divulgació. En l’àmbit pedagògic, el grup ha duit a terme diversos projectes d’innovació docent sobre les competències literàries en l’educació superior, el Treball de Fi de Grau i els hàbits de consum literari.

Crèdits