El grup Literatura contemporània: estudis teòrics i comparatius (LiCETC), vinculat al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears, neix amb l’objectiu d’estudiar textos literaris des d’una perspectiva teòrica i comparatista. Parteix de l’estudi del sistema literari català, però s’interessa també pels contactes interliteraris, per la interculturalitat i per la traducció. L’equip de recerca és integrat per investigadors de les àrees de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, Literatura Catalana, Filologia Gallega i Portuguesa i Filologia Francesa.

La principal línia de recerca de LiCETC és la producció literària experimental, amb atenció a la interacció entre disciplines artístiques en la literatura contemporània. El grup també s’interessa per la difusió i l’aplicació de les tendències més recents en teoria de la literatura i literatura comparada. En aquests camps, hem organitzat diversos congressos, seminaris i cicles de conferències. Així mateix, LiCETC ha desenvolupat diferents projectes d’investigació competitius.

 

 

 

Crèdits