Novela post-crisis

3-4 de juny de 2022. Mercè Picornell participa al seminari “Novela post-crisis en la España plurilingüe” (Universitat de Lund, Suècia) amb la ponència “Casa, umbral, calle: habitar la literatura catalana (y sus arrabales)”.