V Jornada LitCat

V Jornada LitCat de grups de recerca en literatura catalana contemporània, organitzada per la Universitat de València i coordinada per Àngel Cano, Carme Gregori i Ramon X. Rosselló.

30 d’octubre de 2020, en línia.

Per part de LiCETC, hi intervé Maria Palmer amb la ponència “Repressió i esclat: una aproximació a les violències vicensianes”.

Programa en PDF