Informació i matrícula

La matrícula a les jornades és gratuïta, però les places són limitades i cal inscripció prèvia.

La Conselleria d’Educació i Universitat ha homologat aquesta activitat a efectes de formació permanent del professorat (concedides 12 hores).

Així mateix, les jornades han estat validades com a formació específica del doctorat de Filologia i Filosofia de la UIB.

Us hi podeu matricular de tres maneres:

a) omplint el formulari de matrícula que trobareu a la pàgina http://sac.uib.cat/act_sac/Aula_lletres/Aula-de-lletres-2018-19/Llompart/

b) personalment a l’edifici Sa Riera, carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma, telèfon (34) 971 17 24 10

c) per e-mail: cursos@uib.es