Capítol de Margalida Pons sobre Josep Maria Sala-Valldaura

Febrer de 2023. Margalida Pons publica un article sobre l’analogia afectiva en l’obra poètica de Josep M. Sala-Valldaura.

Referència bibliogràfica:

Margalida Pons (2023). «El pensament analògic en la poesia de Josep M. Sala-Valldaura: afecció i diferència». Estudis Romànics, 45. 69-89. DOI: 10.2436/20.2500.00357.

Accés a l’article.