Heterodoxias. Filosofía e Literatura

Dolors Perarnau Vidal ha estat, conjuntament amb Oscar Parcero Oubiña i Marcio Gimenes de Paula, editora del llibre: Heterdoxias. Filosofía e Literatura, V. N. Famaliçao: Húmus, ISBN: 978-989-755-584-8. 

A més a més ha participat, dins d’aquest mateix volum, amb la publicació del capítol: “O poema sem poeta. Pseudonímias, heteronímias e anonímias na identidade kierkegaardiana” (pp. 35-68).

Més informació aquí.